La dansa teatre és una disciplina que uneix les dinàmiques de la dansa amb la metodologia teatral, utilitzant el moviment per comunicar sensacions, emocions o idees. Connectarem amb la nostra forma d’expressió a través del cos, per veure què diu, què transmet i els móns creatius que podem construir amb la música, els companys i l’espai buit.

Vivim en una societat que ens jutja i ens imposa veritats i mètodes d’aprenentatge rígids… Per això deixarem de banda l’obligació de fer-ho «bé» o «malament» per deixar anar el nostre cos, deixar-lo expressar lliurement i recuperar la nostra pròpia veritat.

Horari: Divendres de 19h a 21h.