El joc teatral és una forma de teatre que potencia l’espontaneïtat, en el qual l’adult coordina a un grup de nens/es que inventa, crea i improvisa a partir de temes i personatges escollits per ells mateixos. Treballem a partir dels seus propis interessos i a través de diferents materials: teles, disfresses, caixes de cartró, paper de diari, titelles…

El taller de joc teatral és un espai on desenvolupar la imaginació i la creativitat. Per això ens agrada crear un espai de confiança i respecte que permeti una llibertat individual en un espai compartit ja que creiem que és en aquest punt on la creativitat i la imaginació poden fluïr.

Grups:

Dimarts de 17 a 18h: Joc Teatral 1 (P4-P5)

Dijous de 17 a 18,30h: Joc Teatral 2 (1r-2n de primària)

Dimecres de 17 a 18,30h: Joc Teatral 3 (3r -4t de primària)

Dimecres de 18,45h a 20,15h: Joc Teatral 4 (4t- 5è de primària)

Dimarts de 18,30h a 20h: Teen Teatre (6è de primària – 1r d’Eso)